Pondelok, 09 November 2015 20:45

Pamiatka na zosnulých skautov

Aj tento rok si chceme pripomenúť pamiatku bratov skautov a skautiek, ktorí už nie sú medzi nami.
Pozývame preto všetkých členov zboru, ktorí si chcú uctiť ich pamiatku, na spoločnú akciu, pri ktorej
si ich pripomenieme zapálením sviečky na ich hroboch.

Stretávame sa tento piatok 13.11.2015 o 17:30 pri Dome smútku na hlavnom cintoríne (ul. Krátka).

Ciba, Mufi, Mutti a Leto

Novinky mailom