Pondelok, 10 Október 2016 19:58

Rozpis výletov na najbližšie obdobie

5.-6.11.2016 - Zborová chata (pôjde sa na Kanné pri Fričovciach)

19.11.2016 - Mestská hra

17.12.2016 - Skautské Vianoce

23. a 24.12.2016 - Betlehemské svetlo (rozdávanie svetla pri kostole sv.Mikuláša)

27.12.2016 - Filoménsky turnaj (športový deň)

Ak je to možné, rezervujte si, prosím, tieto termíny, nakoľko sa jedná o najdôležitejšie aktivity 49. zboru Geronimo.

Vidíme sa na výletoch a možno aj inde.

     

Novinky mailom