Pomoc Vysokým Tatrám

V roku 2005 a 2006 Slovenský skauting uskutočnil najväčší a najmedializovanejší dobrovoľnícky projekt v histórii Slovenska: Dobrovoľníci pre Tatry.

V novembri 2004 veterná smršť spôsobila vo Vysokých Tatrách prírodnú katastrofu, ktorá postihla aj miestnych obyvateľov. Jej následky pomáhalo odstraňovať 1 400 skautov a ďalších mladých ľudí z dvoch desiatok krajín. Projektu sa tiež zúčastnilo 100 dobrovoľníkov z 5 firiem. Počet hodín, ktoré odpracovali dobrovoľníci v pomoci Tatrám, sa vyšplhal k číslu 80 000.

Najväčší dobrovoľnícky projekt v histórii Slovenska

Dobrovoľníci počas 2 rokov obnovovali infraštruktúru a z verejných priestorov, zariadení a škôl odstraňovali následky víchrice v osadách mesta Vysoké Tatry. Uhadzovaním haluziny pripravili 100 hektárov územia na výsadbu nových sadeníc. Vo Vyšných Hágoch zrevitalizovali okolie zotavovne a postarali sa o úpravu okolia lanovky v Tatranskej Lomnici a úpravu poškodeného cintorína v Starom Smokovci. Na Lomnickom hrebeni a na Skalnatom plese vystavali a zrekonštruovali drevené zábradlia. V Žiarskej doline vybudovali náučný turistický chodník a starali sa o veľkoškôlku s novými stromčekmi na výsadbu v kalamitných oblastiach Tatier. Dobrovoľnícka pomoc zahŕňala aj čistenie korýt vysokohorských a pre techniku neprístupných potokov. Pri Ceste Slobody na ploche 40 hektárov vybudovali v projekte Vodný les systém vodných hrádzí, ktoré podporia rast nového lesného porastu.

V tejto uponáhľanej dobe, ktorú žijeme, sme stretli skupinky dobrovoľníkov, mladých ľudí, ktorí sú pracovití, úprimní, obetaví, pracujú bez nároku na odmenu v cudzom prostredí. Nedá sa skoro veriť, že takáto skupina mladých ľudí ešte žije. Ich práca si zaslúži z pohľadu Tatrancov veľké poďakovanie.“ Jozef Kováč, predseda Združenia vlastníkov lesov urbariátu Žiar