Záchrana hradov

Slovenskí skauti prebrali patronát nad 13 najznámejšími hradnými zrúcaninami na západnom a východnom Slovensku. V projekte Odklínanie hradov sa snažia zachrániť tieto historické pamiatky pred ďalšou deštrukciou, urobiť ich turisticky prístupné a dostať ich do povedomia verejnosti. Záchrannými prácami, publikačnou osvetou a informačnými tabuľami, ktoré skauti na hradoch osadili, chce Slovenský skauting urobiť tieto historické pamiatky turisticky prístupné a atraktívne pre domácich aj zahraničných návštevníkov.