Odklíname 13 slovenských historických pamiatok

Od leta 2004 sa Slovenský skauting stará o 8 hradov na západnom Slovensku: Korlátka, Ostrý Kameň, Dobrá Voda, Tematín, Vršatec, Lietava, Plavecký hrad a Biely Kameň. Donor projektu Odklínanie hradov Západoslovenská energetika, a. s., získal prestížne ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Za odvahu podporiť inovatívny projekt.

V roku 2007 - 2008 skauti s podporou Východoslovenskej energetiky, a. s., rozšírili projekt o záchranu 5 hradov na východnom Slovensku: Turňa, Kapušany, Jasenov, Zborov a Šariš. Do prác na posledne menovanom hrade sa aktívne zapojili aj skauti zo 49. zboru Geronimo Prešov.

Od začiatku projektu sa do záchranných prác na hradoch pravidelne zapája vyše 500 mladých ľudí. Aj s pomocou firemných dobrovoľníkov z Hewlett-Packard Slovakia, Orange Slovensko a Nadácie Pontis sa podarilo výrazne zmeniť tvár týchto hradov. Zbierajú a triedia vypadaný materiál, v interiéroch hradov odstraňujú náletové kroviny, opravujú prístupové cesty, vytvárajú oddychové zóny, stavajú drevené schody a zábradlia, ktorými sprístupňujú ťažšie dostupné miesta hradov a zabezpečujú vyššiu bezpečnosť ich návštevníkov. Pri vstupe do každej zo zrúcanín pod patronátom Slovenského skautingu vás víta informačná tabuľa, ktorá príťažlivo informuje o histórii a význame zrúcaniny. V súvislosti s projektom Slovenský skauting vydal i atraktívne brožúry o Plaveckom hrade, Dobrej Vode a Tematíne, dve čitateľsky úspešné knihy Kamenní strážcovia I a Kamenní strážcovia II a unikátny titul Zrúcaniny hradov na trojdimenzionálnych fotografiách.