23 315 hodín na pomoc iným

Od roku 2005 cielene zapájame mladých ľudí do rozhodovania a do zmien vo verejnom živote a podporujeme ich aktívnu účasť na živote svojej obce či mesta. V spolupráci so samosprávami, školami a miestnymi komunitami realizujú projekty, ktorými zlepšujú kvalitu života ľudí.

V roku 2005 sa rozhodlo pomôcť 600 skautov a skautiek v 17 mestách. V roku 2007 sa zapojilo

1 263 skautov, žiakov základnej školy, ľudí z okolia a desiatky slovenských firiem. Svoju pomoc venovali 25 mestám. Spolu zrealizovali 117 projektov, v ktorých nezištne odpracovali 23 315 hodín.

Mojich 8 hodín prerástlo v tisíce hodín dobrovoľníctva

Projekty spája spoločná kampaň Mojich 8 hodín s myšlienkou: venovať aspoň 8 hodín svojho času na pomoc svojmu okoliu, mestám, susedom, školám, životnému prostrediu či opusteným deťom. Mladých ľudí tým vedieme k aktívnej úlohe vo verejnom živote. Do svojich projektov, ktorými utvárajú životný priestor, zapájajú aj miestnych obyvateľov. Snažia sa u nich posilniť záujem o svoje prostredie a dianie okolo seba.

Skauti opravili detské ihriská v Piešťanoch, Banskej Bystrici a v Ružomberku. V Trnave zrekonštruovali areál materskej škôlky. Medzi obcami Lackov a Sucháň pri Krupine vytvorili náučný chodník a v Trenčíne vybudovali altánok pri prameni minerálnej vody. Pre deti a mladých v Krízovom centre Alžbetka v Spišskej Novej Vsi a v sociálnom zariadení Domum v Piešťanoch vytvárali pútavými akciami a zmysluplným programom lepší svet pre deti. V Kecerovciach vydláždili rozbité schodisko a opravili prepadávajúci sa strop obecnej knižnice a komunitného centra. To je len torzo zo 117 doterajších projektov na pomoc ľuďom v našom, v ktorých pokračujeme aj v ďalších rokoch.

Idea projektov pre miestne komunity Mojich 8 hodín získala úspech i na medzinárodnom fóre, záujem o ne prejavili aj mimovládne organizácie v Česku a Dánsku.