150 letných táborov pre 4 000 detí

Každoročne na území celej republiky počas dvoch prázdninových mesiacov skauti usporiadajú 150 letných táborov. Leto na nich trávi štyritisíc detí. Ďalšie tábory a výmenné podujatia uskutočnia v spolupráci so spriatelenými skautskými skupinami v zahraničí.

Tradičné skautské letné tábory trvajú spravidla 10 – 21 dní, pre najmenšie deti od 6 do 10 rokov približne týždeň. Väčšina táborov sú v podsadových stanoch alebo v indiánských típí. Poplatok na skautský tábor sa už dlhodobo drží na spodnej hranici medzi komerčnými ponukami iných organizácií a firiem: jeden deň s programom, starostlivosťou, stravou i dopravou vyjde rodičov v závislosti od regiónu a lokality tábora na 150 až 400 korún.

Skautský tábor je spravidla určený členom skautských oddielov a tým, ktorí majú záujem o skauting. Viaceré skautské skupiny prijímajú na tábor aj deti, ktoré nie sú členmi Slovenského skautingu. Kto má záujem dostať sa na skautský tábor, musí si svoju účasť zabezpečiť aspoň mesiac pretým. A v niektorých prípadoch aj skôr, najmä preto, že kapacita táborov býva dlhodobo dopredu obsadená.

Skautské tábory formujú charakter a osobnosť detí. S pomocou dospelých vedúcich sa učia zodpovednosti a samostatnosti. Program je postavený tak, aby sa naučili postarať o seba aj o druhých, pracovať v tíme, komunikovať a presadiť sa v kolektíve. Deje sa to na pozadí hier, rôznych workshopov, tvorivých dielní i pracovných činností. Súčasťou tábora býva i výlet, splavovanie, lezecké aktivity a prospešný enviroprojekt alebo pomoc miestnym obyvateľom.

Účastníci si postupne vystavajú svoje vlastné mestečko, v ktorom budú dva týždne žiť. Jedni sa striedajú sa v kuchyni, druhí sa starajú o chod tábora. Hlavnou časťou programu je etapová hra. Prežívajú ju počas celého tábora, každý deň jedno nové dobrodružstvo. Niekedy prevažujúce námety tohto celotáborového programu o indiánoch či pravekých lovcoch začínajú rovnocenne dopĺňať aktuálne témy - či už z kníh, televízie, filmov, počítačových hier alebo na základe impulzov, ktoré vychádzajú od samotných detí. Z tábora si odnášajú neuveriteľné zážitky, spokojný pocit z toho, že niečo dokázali, že dokázali prekonať samého seba, naučili sa mnohé nové veci a prežili čas so svojimi kamarátmi.

O deti na táboroch sa starajú dospelí skautskí vedúci. Musia mať potrebnú kvalifikáciu, ktorá podlieha kritériám Ministerstva školstva SR, a absolvovaný kurz 1. pomoci. Každý tábor musí mať svojho zdravotníka i kuchára a dodržiavať bezpečnostné zásady a zdravotné a hygienické predpisy, ktoré Slovenský skauting monitoruje.

Po tábore mnohé skautské oddiely usporadúvajú vodné splavy či rafty, cykloexpedície a putovné tábory. Medzi obľúbené letné aktivity jednoznačne tiež patria expedície do zahraničia.