Pondelok, 08 Január 2018 20:30

ZBOROVÉ AKCIE NA 1. POLROK 2018

ZBOROVÉ AKCIE NA 1. POLROK 2018

Nazdar,

na zborovej rade sme pre Vás naplánovali tento predbežný kalendár zborových akcií na 1.polrok 2018. Dátum by sa nemal zmeniť (len veľmi výnimočne, v prípade živelnej pohromy a pod.),
môže sa však zmeniť destinácia. Viac menej je to ale definitívne ;)

27.1. - Sánkovačka
*.2. - Oddielove/družinové výlety
17.3. - Sivec + Ružinovské jaskyne
21.4. - Sv. Juraj - Obišovce
24.4. - Deň so skautskou šatkou
5.-8.5. - Terchová
9.6. - Zborový splav
5.-21.7 - Tábor

Maťo

Novinky mailom