Zbor
Projekt Malá Delňa Prešovskí skauti v roku 2002 sa v rámci tohto projektu zamerali na vyčistenie toku Malej Delne a jej prítoku Štavice v rekreačnej oblasti Sigord od naplaveného haraburdia, plastových fliaš a obalov, konzerv a iných odpadkov. Súčasne upravili a vyčistili okolie minerálneho prameňa Štavice,…
Zbor je dobrovoľné združenie 2 a viacerých oddielov, s celkovým počtom minimálne 20 členov. Je základnou administratívno-organizačnou jednotkou, spravidla s právnou subjektivitou. Štatutárom zboru je spravidla zborový vodca. Jeho poslaním je vytvárať priaznivé priestorové, finančné, materiálne a personálne podmienky na…