Aktivity zboru

Projekt Malá Delňa

Prešovskí skauti v roku 2002 sa v rámci tohto projektu zamerali na vyčistenie toku Malej Delne a jej prítoku Štavice v rekreačnej oblasti Sigord od naplaveného haraburdia, plastových fliaš a obalov, konzerv a iných odpadkov. Súčasne upravili a vyčistili okolie minerálneho prameňa Štavice, pričom svojou dobrovoľnou činnosťou zlikvidovali viac než 200 kg komunálneho odpadu. Pre väčšie uvedomenie si významu danej lokality osadili taktiež niekoľko informačných tabúľ.  

Projekt Lačnovský kaňon

Tento projekt, realizovaný vďaka podpore 2 % asignovanej dane z príjmov, uskutočnili prešovskí skauti v roku 2005. Počas jeho realizácie skauti opravili množstvo mostíkov, zvýšili bezpečnosť turistov opravou zábradlí, osadili nové informačné tabule a vyzbierali vyše 15 kg odpadkov.  

Projekt Kanné

Keďže jednou z priorít Slovenského skautingu je vzdelávanie a práca s dobrovoľníkmi, podieľajú sa skauti z 49. zboru veľmi aktívne na pomoci pri obnove a rekonštrukcii Oblastného vzdelávacieho strediska Kanné pri Fričovciach. Bez ich nezištnej pomoci by nebolo možné uskutočniť množstvo prác, ktoré by sa inak museli zaplatiť.  

Odklínanie hradov – Kapušany

Slovenskí skauti sa starajú o 13 najznámejších hradných zrúcaním na západnom a severnom Slovensku. V projekte Odklínanie hradov sa za pomoci odborníkov na pamiatkovú starostlivosť snažia zachrániť toto historické dedičstvo pred ďalšou devastáciou a dostať ho do povedomia verejnosti. Čistia okolie zrúcaním, v interiéri hradov odstraňujú náletové kroviny, odstraňujú nelegálne ohniská, opravujú prístupové cesty, osádzajú informačné tabule a pomáhajú urobiť tieto turistické pamiatky turisticky atraktívne pre domácich a zahraničných návštevníkov. Pozadu neostáva ani 49. zbor Geronimo, ktorý si od roku 2010 vzal pod patronát hrad Kapušany.  

Projekt sa realizuje vďaka podpore fondu západoslovenskej energetiky prostredníctvom a nadácie Pontis.  

Skauti 49. zboru Geronimo Prešov neostávajú ľahostajní ani vo vzťahu k ich rodnému mestu. V spolupráci s mestom Prešov sa každoročne podieľajú na priebehu a zabezpečení akcií ako Deň detí, S úsmevom do školy ...