Utorok, 02 August 2022 23:30

Výzva poslancov PSK 2022

Veľké ĎAKUJEME Prešovskému samosprávnemu kraju

Začiatkom roka 2022 si náš zbor podal prihlášku do grantového kola „Výzva poslancov prešovského samosprávneho kraja 2022“, kde sa uchádzal o podporu s projektom nákupu kajakov s príslušenstvom pre školské vodácke kurzy. Uvedeným projektom sme chceli po 2 rokoch pandemického výpadku nadviazať na úspešný a veľmi žiadaný projekt Vodáckych kurzov pre stredné školy v Prešove, pre ktoré by sme radi pripravili výukový kurz vodáctva. Účastníci absolvujú zakladný vodácky výcvik + záchrana na vode a následne si pod dohľadom inštruktorov splavia nenáročný úsek rieky Torysa/Hornád.

Na zasadnutí zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja dňa 09.05.2022 nám bola na základe predloženého projektu schválená dotácia vo výške 7.000 €.

Z poskytnutého finančného príspevku a vlastných zdrojov sme následne zakúpili 15 plastových kajakov, a to 8 kusov „morjakov“ (morských kajakov) Rainbow Laser a 7 kusov menších, creekových kajakov na divokú vodu značky Exo rôznych veľkostí pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže. K tomu samozrejme aj nevyhnutné príslušenstvo, aby bolo možné tieto kajaky používať a to kajakárske pádla, krycie límce tzv. špricdeky, nafukovacie vaky proti potopeniu a vodácke prilby.

Realizovaním uvedeného nákupu je náš zbor teraz schopný naraz celej triede ponúknuť komplet vodácke vybavenie a realizovať pre nich plnohodnotný vodácky kurz podľa ich výberu - kánoe/kajak. Rovnakú možnosť budú mať aj ostatné skautské zbory či iné mládežnícke organizácie.

Na tomto mieste by sme zároveň chceli vysloviť obrovskú vďaku a poďakovať sa za podporu akej sa nám zo strany Prešovského samosprávneho kraja dostalo, nakoľko bez nej by nebolo možné projekt realizovať a dopracovať sa s nevyhnutným vybavením do žiadaného stavu, aby z toho mohli byť kurzy pre školy, by nám trvalo ešte dlhé roky.

V mene Slovenského skautingu, preto jedno obrovské skautské BRAVÓÓÓ a Ďakujeme !!!

49. zbor Geronimo

PSK_tabula

Novinky mailom