Sobota, 25 Február 2012 21:47

Čiernobiely šachový turnaj

Východoslovenská skautská oblasť pozýva na šachový turnaj

Dátum: 17. marec (sobota) 2012

Začiatok:
9:00

Miesto:
Skautská klubovňa 49.z boru Geronimo,
Prešov – Kúpeľná 1, Prešov (v kotolni oproti ZŠ Kúpeľná)

Štartovné:
2 eurá  (občerstvenie a ceny pre víťazov)

Získať môžete tradičný putovný pohár a ceny pre víťazov jednotlivých kategórií.

Tento ročník prinesie so sebou aj jednu novinku – vyhlasovanie víťazov v dvoch kategóriách. Ocenení budú nielen jednotlivci, ale aj tímy, ktoré si môžete vyskladať. Jeden tím musí mať minimálne štyroch členov (ako mušketierov )a horná hranica nie je limitovaná. Tím nemusí kopírovať vašu družinu, pokojne môžete nadväzovať aj mimozborovú spoluprácu.

Podľa záujmu, sme ochotní zorganizovať ešte turnaj podľa vašich hráčskych skúseností, preto prosím v návratke nezabudnite uviesť úroveň vašej hry.

Pochváľ sa aký si dobrý šachista (návratka)

 

Teší sa na Vás 

Pingu

Novinky mailom