5 x naj o Slovenskom skautingu

Guinnessov rekord

Oslavy sviatku patróna skautov sv. Juraja v máji 2002 na Spišskom hrade sa stali jedným z najväčších skautských stretnutí na Slovensku. Počas trojdňového podujatia na najväčšom hrade v strednej Európe sa 1 907 skautov i ďalších záujemcov spojilo živou reťazou – pochytaním za ruky oblapili Spišský hrad a zapísali sa do Guinnessovej knihy rekordov.

O podobný zápis sa pokúsili prešovský skauti v spolupráci s mestom Prešov, keď v roku 2009 pri príležitosti roznášania Betlehemského svetla, dalo mesto zhotoviť najväčší k tomu určený lampáš.

Najväčší dobrovoľnícky projekt

V roku 2005 a 2006 sme zorganizovali najväčší a najmedializovanejší projekt v histórii Slovenska „Dobrovoľníci pre Tatry“. Až 1 400 dobrovoľníkov zo Slovenska a ďalších dvoch desiatok krajín pomáhalo kalamitou postihnutým Vysokým Tatrám a ich obyvateľom, po prírodnej kalamite z roku 2004.

Vzdelávanie s akreditáciou MŠ SR

O chod organizácie sa stará tisícka mladých aj dospelých lídrov. Každý z nich absolvuje vzdelávacie programy, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Ročne uskutočníme vyše 100 dní kurzov, seminárov a tréningov priemerne pre 2 200 účastníkov. Ďalší sa zúčastňujú zahraničných pobytov s výukou cudzích jazykov, odborných kurzov, workshopov a stáží v zahraničí.

117 projektov pre pomoc svojmu okoliu

Skauti zohrávajú aktívnu úlohu vo verejnom živote. S miestnymi samosprávami, školami, štátnymi orgánmi a ďalšími organizáciami zapájajú miestnych obyvateľov do svojich projektov na pomoc svojim mestám, obciam, životnému prostrediu. V roku 2005 a 2007 sme zrealizovali 117 verejno-prospešných projektov na zlepšenie kvality života ľudí okolo nás, čo predstavovalo cez 23 000 hodín dobrovoľníckej práce.

Priestor pre mladé talenty

Mladým ľuďom umožňujeme rozvíjať ich tvorivý potenciál, ktorý im pomôže nájsť si uplatnenie. Zapájajú sa do súťaže tvorivosti v próze, poézii, fotografovania a amatérskych videí. Svoje hudobné ambície prezentujú na úspešnom Skautskom hudobnom festivale Soaré. Ďalší vytvárajú webstránky, prezentácie či krátke filmy, s ktorými sa predstavujú doma i v zahraničí.