Utorok, 13 Jún 2023 18:15

Veľké ĎAKUJEME Karpatskej nadácii

Veľké ĎAKUJEME Karpatskej nadácii

Koncom roka 2022 si náš 49. zbor Geronimo Prešov podal žiadosť o grant v grantovom programe Sila komunity, ktorý je podporovaný z Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou o podporu s projektom Študentská vodácka akadémia.

Uvedeným projektom sme chceli opätovne po 2 rokoch pandemického výpadku nadviazať na úspešný a veľmi žiadaný projekt Vodáckych kurzov pre stredné školy v Prešove, pre ktoré sme tentoraz pripravili dvojdňový, výukový vodácky kurz + kurz prežitia v prírode. Účastníci tak môžu zažiť v prvý deň rozšírený vodácky výcvik na kajakoch a záchranu na stojatej vode + večer aktivity zamerané na prežitie v prírode (postavenie si núdzového prístrešku, rozrobenie ohňa bez zápaliek, spoločná príprava večere na ohni…). Nasledujúci deň si pod dohľadom inštruktorov splavia nenáročný úsek rieky Hornád od priehrady Ružín po Trebejov.

Alternatívnou ponukou je jednodňový vodácky minikurz formou zážitkového splavu rieky Hornád, pričom samotná aktivita (splav) nepozostáva len z nasadnutia do člnov a spustení sa po prúde, ale je spojená aj s teoretickým a praktickými blokmi o:

 - základoch kanoisticky, t.j. výstroj a vybavenie na vodu, pohybové a riadiace úkony pádlom (technika ovládania člna),
 - čítanie vody, rozoznávanie a predvídanie rizík, výber správneho smeru, taktika splavovania veľkých skupín,
 - bezpečnosť na vode, záchrana z člna, záchrana z brehu, plávanie v prúdiacej vode,
a okrem toho to je skvelá zábava, relax a pohľad na krajinu z úplne iného uhla.

Na základe odporúčania hodnotiacej komisie grantového programu Sila komunity bol náš projekt vyhodnotený ako jeden z úspešných a bola nám schválená dotácia vo výške 2.171 €ur.

Z poskytnutého finančného príspevku a vlastných zdrojov sme následne zakúpili 2 ks plastových kajakov a 1 ks seakajak, rôznych veľkostí pre rôzne vekové kategórie. K tomu samozrejme aj nevyhnutné príslušenstvo, aby bolo možné tieto kajaky používať a to kajakárske pádla, krycie plahty tzv. špricdeky, nafukovacie vaky proti potopeniu a pod.

Realizovaním uvedeného nákupu je náš zbor teraz schopný naraz celej triede ponúknuť komplet vodácke vybavenie a realizovať pre nich plnohodnotný vodácky kurz podľa ich výberu - kanoe/kajak. Rovnakú možnosť budú mať vďaka tejto podpore aj ostatné skautské zbory či iné mládežnícke organizácie.

Na tomto mieste by sme zároveň chceli vysloviť obrovskú vďaku a poďakovať sa za podporu akej sa nám zo strany Karpatskej nadácie dostalo, nakoľko bez nej by nebolo možné projekt realizovať a dopracovať sa s nevyhnutným vybavením do žiadaného stavu, aby z toho mohli byť kurzy pre školy, by nám trvalo ešte ďalšie roky.

V mene Slovenského skautingu, preto jedno obrovské skautské BRAVÓÓÓ a Ďakujeme!!!

KN

Novinky mailom