Utorok, 26 Október 2010 22:44

Registrácia a členské na budúci rok

Členské poplatky

Členské poplatky pozostávajú z dvoch položiek. Prvú položku predstavuje suma, ktorú musíme za každého registrovaného člena odviesť na národnú úroveň (registračný poplatok), platí sa raz ročne. Druhá položka, predstavuje príspevok do rozpočtu nášho zboru, ktorý sa platí polročne alebo ročne.  

 

Registračný poplatok národnej úrovne

Registračný poplatok je člen povinný uhradiť raz ročne, najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka. Pre rok 2018 bol registračný poplatok, spolu s bonusom pre súrodencov, určený v nasledovnej výške:

 • 12,- €ur/člen (za prvé aj druhé dieťa rodiny)
 • 1,- €uro/člen (za tretie a ostatné deti rodiny)

Príklad: ak máte v zbore registrované tri deti (do 18 rokov), výška registračného poplatku je 12 € + 12 € + 1 € = 25,-  €ur

 

 

Príspevok zboru

Z dôvodu znižovania dotácie zo strany Ministerstva školstva SR a neklesajúcich nákladov na činnosť, bol v zbore zavedený mesačný príspevok k registrácii, vo výške 3,- €. Za každé ďalšie dieťa rodiny v zbore 2,- € (príklad: ak máte v zbore registrované tri deti, výška mesačné poplatku do zboru predstavuje 3 € + 2 € + 2 €)

Príspevok do zboru je člen povinný uhradiť:

-          buď mesačne trvalým prevodným príkazom na účet zboru (číslo účtu - FIO banka, a.s. SK94 8330 0000 0028 0073 9638)

-          alebo naraz na celý rok, a to k 30. októbru kalendárneho roka, v hotovosti alebo pbankovým prevodom  (číslo účtu - FIO banka, a.s. SK94 8330 0000 0028 0073 9638)

 

Výhody plynúce pre prispievateľov do zboru

 • pobyt na oblastnej chate Kanné – už tradične na zborových akziách hradíme  poplatok za ubytovanie na chate za prispievateľov
 • vodácke vybavenie - člny, plávacie vesty – možnosť bezplatne využiť vodácke vybavenie na zborových aj oddielových či družinových akciách
 • horolezecké vybavenie – možnosť požičať si zborové horolezecké vybavenie bez poplatku
 • programové príručky – k motivácii členov v osobnom napredovaní a raste sa zakúpili nové programové príručky
 • zborové tričká, nášivky, šatky atd. – zdarma
 • spoločenské a športové hry – možnosť bezplatného materiálu a požičania hier (obrie bludisko, jenga, molki, mikádo, lacros...)

 

 Prehľad čerpania zborového príspevku 

Z dôvodu otvorenej komunikácie s Vami a zvyšovania dôvery transparentnosťou využitia zaplatených príspevkov do zboru, Vám prinášame stručný prehľad najdôležitejších položiek, na ktoré boli tieto prostriedky v minulosti použité: 

 • nájomné klubovňa
 • raftové člny – zaplatenie leasingových splátok za tieto člny (ešte 2011 a 2012)
 • plávacie vesty – keďže kapacita našich člnov je 6 - 9 osôb a doposiaľ sme mali len 6 viest, dokúpili sa ďalšie tri, aby sa dali člny bezpečne v maximálnej miere využívať
 • víkendový pobyt na chate – vo februári a máji tohto roku sa konali víkendové akcie na chate Kanné, pričom z príspevku sa hradil poplatok za ubytovanie
 • autobusový výlet – uhradenie vstupu do Jasovskej jaskyne počas tohto výletu
 • detské spacáky – za účelom zvýšenia účasti na táboroch či iných akciách, kde je potrebné kvalitnejšie vybavenie, sa zakúpili 3 ks detských spacích vakov, ktoré si môžu členovia na tieto akcie zapožičať
 • podsady – na tábor sa vyhotovovali nové podsadové stany, čo predstavovalo opracovanie dosák, ich drážkovanie, vyhobľovanie a opätovné zmontovanie
 • mikiny – pre členov zboru sme nechali zhotoviť spoločné mikiny, pričom polovica ich ceny sa hradila z príspevku zboru, druhú polovicu cca. 8 € si hradili účastníci sami
 • horolezecké vybavenie – kvôli zvýšeniu bezpečnosti pri lezeckých aktivitách boli zakúpené lezecké prilby + nové statické a dynamické lano
 • programové príručky – k motivácii členov v osobnom napredovaní a raste sa zakúpili nové programové príručky
 • vzdelávanie dobrovoľníkov – na zabezpečenie kvalitnej odbornej prípravy vedúcich oddielov, sa príspevok použil na zaplatenie účastníckeho poplatku vyslaného člena

 

Uchádzame sa o vaše 2%

 

Vážení rodičia, priatelia, niekdajší členovia... skrátka priaznivci skautingu,

  

stalo sa už pravidlom, že si Vás každoročne dovoľujeme osloviť a požiadať o pomoc formou poukázania 2 % resp. 3 % z Vami už zaplatenej dane. A ani tento rok nebude výnimkou J

Predovšetkým Vašim prispením býva takto celoročná práca s deťmi a mládežou o čosi bezstarostnejšia, keďže vyzbieraním nejakého toho €, nie sme výlučne závislí na dotácii Ministerstva školstva SR. A Vy  tak máte právo rozhodnúť, ako sa naloží aspoň s malou časťou Vašich zaplatených daní.

Preto sa na Vás, milí priatelia, rodičia, priaznivci, obraciame s touto žiadosťou o pomoc.

Ako nám teda môžete pomôcť ?!

 1. oslovte čo najviac ľudí, rodičov, známych alebo firiem s prosbou o poukázanie 2 % pre Slovenský skauting, 49. zbor Geronimo Prešov,
 2. požiadajte ich o vypísanie priloženého tlačiva resp. daňového priznania,
 3. a požiadajte ich o zaslanie na príslušný daňový úrad (alebo to odovzdajte nám a zvyšok zariadime).

 

Pravidlá poukazovania 2 % resp. 3 % ostávajú nezmenené ako v predošlom roku, pričom presný spôsob, termíny a podmienky nájdete na rubovej strane tohto listu.

 Veríme, že ani tento rok neostanete voči nám ľahostajní a s Vašou pomocou sa nám podarí vylepšiť rozpočet organizácie, v ktorej pôsobia Vaše deti, známi, priatelia ... Každé získané Euro nám dáva  možnosť fungovania ďalej, kvalitatívne rásť a púšťať sa do nových projektov či výziev. 

S pozdravom za všetkých a véééééééééľkým ĎAKUJEME

                                                                            Martin Kovalík (vodca zboru)       

 

 

 

 

 


Novinky mailom