Čo možeš v skautingu zažiť

dsc_2487Skauting je nekonečné množstvo aktivít

Neexistujú nejaké špeciálne skautské aktivity, ktoré by museli všetci dokola povinne opakovať. Existujú skautské výchovné ciele, a tie možno dosahovať najrozmanitejšími spôsobmi a činnosťami. Závisí len od vodcov a radcov, čo všetko dokážu so svojimi zverencami vymyslieť a pripraviť. Aj preto je skautský program taký bohatý.

Tábory

Skautské tábory sú asi najznámejšou tvárou skautingu. Nečudo, veď sú vyvrcholením celoročnej skautskej činnosti. Niekoľko romantických týždňov v prírode pod stanmi sa natrvalo vryje do pamäti mladých i dospelých účastníkov. Kto by zabudol na priateľstvá, prvé lásky, výlety, stavanie veže, zábavu, hry, spievani

Výlety

Mladí ľudia chodia v družinách na menšie výlety do okolia. Aspoň raz za mesiac však na väčšiu výpravu do prírody vyráža celý oddiel. Výpravy sú výborným priestorom pre rôzne aktivity, hry, súťaže, spoznávanie prírody i priamu pomoc (čistenie hradu, turistických chodníkov, studničiek, sadenie stromčekov, pomoc ochranárom...).

Družinovky, oddielovky

Útulná skautská klubovňa je magnetom, ktorý priťahuje každého člena. Z výzdoby dýchajú prežité dobrodružstvá a tu sa rodí a spriada plán nových zážitkov. Družiny (6 - 8 členov) sa raz do týždňa stretávajú v klubovni na družinovkách. Venujú sa skautskej výchove, skautskej a táborníckej praxi, ekológii, hrám, športom, prvej pomoci, komunikácii, výtvarným aktivitám, kultúre. Oddiel (20-35 členov) sa v klubovni v rôznej frekvencii stretáva na tzv. oddielovkách. Program oddieloviek však využíva väčší počet účastníkov – prebiehajú tu rôzne medzidružinové súťaže, spoločné oslavy, informovanie o väčších akciách...

Expedície do zahraničia

Výhodou skautingu je jeho silná medzinárodná dimenzia. Skauti sú skutočne všade a jej členovia vám radi pomôžu s lacným ubytovaním v klubovni či na skautskej chate. Aktívnejšie oddiely tieto možnosti využívajú a vyrážajú za obzor. Cieľom je objavovanie – neznáme krajiny, neznáme kultúry, krásy prírody... Mnohí európski roveri využívajú skautský program Pas pre Európu, ktorý ponúka možnosti dostať sa lacno za hranice a zažiť tam niečo zaujímavé. Rozvíjajú aj partnerstvo a výmenné pobyty so spriateleným zahranič
ným skautským zborom.

Jamboreee

Jamboree je pôvodne indiánsky názov pre veľké mierové hry. Tento názov však preslávili skauti svojimi veľkolepými mnohotisícovými tábormi, na ktorých predvádzajú to najlepšie zo svojich oddielov, zborov a organizácií. Kráľom medzi týmito akciami je nepochybne svetové jamboree, kde sa každé štyri roky vždy na inom mieste stretnú desaťtisíce skautov všetkých krajín sveta a prežijú nezabudnuteľný program, priateľstvá a atmosféru.

Kultúrne akcie

Keď sa rozozvučia struny gitár, zaznie zvuk fláut a harmoník a začne spievať tridsať hrdiel, nastáva pravá skautská atmosféra. Niekedy sa táborový hangár premení na westernový saloon a hudbu sprevádzajú country tance. O dobrú náladu sa stará vystúpenie skautského naivného divadla či paródia televízneho večera. Roveri sa však častokrát venujú i vážnejšej kultúre a spolu vyrážajú na koncerty a do divadiel.

Ochrana prírody

"Skaut je ochrancom prírody," hovorí jeden z bodov skautského zákona. V oddielovom programe má svoje miesto pomoc prírode - čistenie lesov či hradov, obnovovanie studničiek, kosenie lúk, prenášanie žiab z ciest, stavanie búdok, sadenie stromov... Už malých nováčikov vedieme k tomu, aby sa k prírode správali ohľaduplne a po ich odchode bolo na lúke čistejšie ako pred ich príchodom. Aby zachádzali bezpečne s ohňom, aby šetrili stromy, nezabíjali chrobáky...

Lyžovačky, splavy, šport

Po celotýždňovom sedení v školskej lavici sa chcú deti hýbať. Okrem bežných obľúbených športov - futbal, hokej a i. - sú skauti aktívnymi fanúšikmi netradičných športov. Vôbec nie je výnimočné vidieť ich hrať čamprdlu, lacross, naskakovanú, ringo, ultimate, lesný golf, skautský baseball... Počas zimných prázdnin sa chodieva bežkovať, počas jarných zjazdovať, prvomájové sviatky padnú za obeť splavom.
Mnohí roveri sa venujú horolezectvu či vysokohorskej turistike.

Vodný, letecký, horolezecký skauting

Niektoré oddiely sa špecializujú na určitú konkrétnu činnosť. Na Slovensku máme napríklad niekoľko vodáckych skautských oddielov, ktorých činnosť sa zameriava najmä na splavy, vodu a aktivity s ňou súvisiace. V zahraničí nie sú výnimkou ani horolezecké alebo dokonca letecké oddiely.