Čo potrebuje vaše dieťa k skautingu?

Koľko stojí členstvo v Slovenskom skautingu?

Výška ročného registračného poplatku v roku 2010 je 7,- EUR. Tento poplatok zahŕňa úrazové poistenie na skautských akciách, vydanie členského preukazu, na základe ktorého si je možné v partnerských obchodoch uplatňovať zľavy na tovar a služby, 2 x do roka plnofarebný časopis a celý rad iných služieb a zliav, ktoré členovia dostávajú. Každý zbor si k registračnému poplatku môže stanoviť ešte svoj zborový príplatok na činnosť zboru, ktorý v prípade nášho 49. zboru Geronimo predstavuje 3,- €/mesačne (pri viacerých registrovaných deťoch 2,50 €/mesačne).

Zo zborového príplatku si zbor vytvára voľné zdroje určené na povinnú spoluúčasť v rôznych grantových kolách, úhrada nájomného za klubovňu, ktoré predstavuje viac ako 1100 € ročne. Pre skvalitnenie programu sa do zboru zakúpili 3 ks raftových člnov s vybavením, ktoré je potrebné ešte splatiť. Za uvedené zdroje sa čiastočne prepláca vedúcim družín a oddielov účasť na vzdelávacích podujatiach, aby mohli pripravovať ešte kvalitnejší program, či kupuje odborná literatúra, materiál a vybavenie k programu. Zároveň sa daná suma používa na znižovanie nákladov súvisiacich s víkendovými akciami (napr. uhradenie časti poplatku za chatu) alebo nákup táborníckeho materiálu (stany, spacáky, batohy), ktoré si môžu členovia požičať a zúčastniť sa tak výletu, ak zatiaľ nemá vlastné.

Okrem registrácie si členovia platia účastnícke poplatky na jednotlivé akcie (napr. tábory). Deti zo sociálne slabších rodín resp. súrodenci majú znížené poplatky.

Celú činnosť v Slovenskom skautingu zabezpečujú dobrovoľníci, takže poplatky zahŕňajú len tie najnevyhnutnejšie výdavky (cestovné, stavu a ubytovanie na výlet, letné tábory...)

Celkové náklady člena Slovenského skautingu závisia aj od toho, či sa zboru podarilo získať grant alebo iný finančný príspevok na svoju činnosť, pomoc od rodičov či priaznivcov skautingu, vybaviť od samosprávy či inej inštitúcie symbolický nájom klubovne ai.

Vybavenie pre činnosť

Bežné vybavenie radového člena tvorí skautská rovnošata (košeľa, šatka) a tábornícke potreby (spací vak, karimatka, obuv, vhodné - aj staršie oblečenie do prírody). Všetky potrebné veci je možné zakúpiť v skautských obchodoch a okrem toho tábornícke vybavenie je možné nakúpiť v turistických, športových či outdoorových predajniach.