Projekty 49. zboru

49. ZBOR GERONIMO PREŠOV vznikol v roku 1999. Sme jedným z dvoch Prešovských zborov zastrešujúcim 6 oddielov s približne 100 členmi združujúcich mládež vo veku od 7 do 100 rokov. Od svojho vzniku sa aktívne okrem celoslovenských podieľal na vlastných projektoch ako:  

Projekt malá delňa

Prešovskí skauti sa v roku 2002 v rámci tohto projektu zamerali na vyčistenie toku Malej Delne a jej prítoku Šťavice v rekreačnej oblasti Sigord od naplavených odpadkov. S účasne upravili a vyčistili okolie minerálneho prameňa Štavica, pričom svojou dobrovoľnou činnosťou zlikvidovali viac než 200 kg komunálneho odpadu. Pre väčšie uvedomenie si významu danej lokality osadili taktiež niekoľko informačných tabúľ.  

Lačnovský kaňon 

Tento projekt, realizovaný vďaka podpore poukázaných 2 % dane z príjmov, uskutočnili prešovskí skauti v roku 2005. Počas jeho realizácie skauti opravili množstvo mostíkov, zvýšili bezpečnosť turistov opravou zábradlí, osadili nové informačné tabule a vyzbierali vyše 15 kg odpadkov.  

Akcia Kanné

Keďže jednou z priorít Slovenského skautingu je vzdelávanie a práca s dobrovoľníkmi, podieľajú sa skauti z 49. zboru veľmi aktívne na pomoci pri obnove a rekonštrukcii Oblastného vzdelávacieho strediska Kanné pri Fričovciach. Bez ich nezištnej pomoci by nebolo možné uskutočniť množstvo prác, ktoré by sa inak museli zaplatiť.  

Odklínanie hradov – Kapušany , Šariš

Slovenskí skauti sa starajú o 13 najznámejších hradných zrúcaním na západnom a severnom Slovensku. V projekte Odklínanie hradov sa za pomoci odborníkov na pamiatkovú starostlivosť snažia zachrániť toto historické dedičstvo pred ďalšou devastáciou a dostať ho do povedomia verejnosti. Čistia okolie zrúcaním, v interiéri hradov odstraňujú náletové kroviny, odstraňujú nelegálne ohniská, opravujú prístupové cesty, osádzajú informačné tabule a pomáhajú urobiť tieto turistické pamiatky turisticky atraktívne pre domácich a zahraničných návštevníkov. Pozadu neostáva ani 49. zbor Geronimo, ktorý si od roku 2010 vzal pod patronát hrad Kapušany. 

Podujatia mesta

Skauti neostávajú ľahostajní ani vo vzťahu k ich rodnému mestu. V spolupráci s mestom Prešov sa každoročne podieľajú na priebehu a zabezpečení akcií ako Deň detí, S úsmevom do školy, Bambiriáda...

Okrem vyššie uvedených, sa skauti zo 49. zboru Geronimo Prešov zapojili aj do celoslovenských projektov ako: Dobrovoľníci pre Tatry – zamerané na pomoc Tatrám po ničivej kalamite, Mojich 8 hodínPomoc po povodniach v ČecháchTatracor a projekt Čisté Tatry...