Projekty Slovenského skautingu
Vždy pred Vianocami skauti na celom Slovensku roznášajú Betlehemské svetlo – Svetlo pokoja a mieru, odpálené v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme. Prvý ročník Betlehemského svetla sa uskutočnil ako súčasť…
Každoročne na území celej republiky počas dvoch prázdninových mesiacov skauti usporiadajú 150 letných táborov. Leto na nich trávi štyritisíc detí. Ďalšie tábory a výmenné podujatia uskutočnia v spolupráci so spriatelenými…
Pre mladých ľudí vo veku 15 – 30 rokov, ktorí sú aktívni v občianskom živote, vynikajú spomedzi svojich rovesníkov a sú motivovaní osobnostne rásť, sme vytvorili program Mladý líder. Ročne…
Od roku 2005 cielene zapájame mladých ľudí do rozhodovania a do zmien vo verejnom živote a podporujeme ich aktívnu účasť na živote svojej obce či mesta. V spolupráci so samosprávami,…
Veríme, že výchova mladej generácie Rómov je cestou k zlepšeniu ich postavenia v spoločnosti. Skauting u nich rozvíja základné životné zručnosti a schopnosti, aby sa vedeli zamestnať a postarať o…
Od leta 2004 sa Slovenský skauting stará o 8 hradov na západnom Slovensku: Korlátka, Ostrý Kameň, Dobrá Voda, Tematín, Vršatec, Lietava, Plavecký hrad a Biely Kameň. Donor projektu Odklínanie hradov…
Slovenskí skauti prebrali patronát nad 13 najznámejšími hradnými zrúcaninami na západnom a východnom Slovensku. V projekte Odklínanie hradov sa snažia zachrániť tieto historické pamiatky pred ďalšou deštrukciou, urobiť ich turisticky…
V roku 2005 a 2006 Slovenský skauting uskutočnil najväčší a najmedializovanejší dobrovoľnícky projekt v histórii Slovenska: Dobrovoľníci pre Tatry. V novembri 2004 veterná smršť spôsobila vo Vysokých Tatrách prírodnú katastrofu, ktorá…